Chương trình tổ chức

Thời gian

Nội dung

Thứ tư – Ngày 24/01/2018 

     8.30 – 10.00

 Khai mạc Triển lãm

     10.00 – 17.00

Trưng bày & tham quan Triển lãm  

     18.30 – 20.30 

 Tiệc chiêu đãi và Lễ trao giải thưởng

Thứ năm – Ngày 25/01/2018

     8.30 – 17.00  

Trưng bày và tham quan Triển lãm

     8.30 – 12.00

Hội thảo chuyên ngành

     14.00- 16.00

 Lễ ký hợp đồng

Thứ sáu – Ngày 26/01/2018

     8.30 – 17.00  

Trưng bày và tham quan Triển lãm

     9.00 – 14.00

Giao lưu thể thao - văn hóa của Triển lãm